49 – کار در خانه

کار در خانه موضوع این جلسه است و فلسفه کار در خانه را خواهیم شناخت، چند مثال موفق ذکر خواهم کرد، خطرات برند سازی دیجی کالا را ذکر خواهیم کرد، پیدا کردن حفره در بازار را توضیح خواهم داد، استفاده از پنج دلیل احساسی را با مثال ذکر خواهم کرد، روش افزایش درآمد هر کسب و کاری را ذکر خواهم کرد، علت سرمایه گذاری بودن برند سازی را توضیح خواهم داد و …

ادامه متن

48 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی (قسمت آخر)! در این جلسه نحوه اسپانسر گیری را شرح خواهم داد، علل جذب اسپانسر انتخاباتی را شرح خواهم داد، کاربرد تاکتیک های فروش را ذکر خواهم کرد، استفاده از کلمات “ولی” و “همه میدانند” را توضیح خواهم داد، دور زدن سیستم دفاعی مغز چپ یا عدم توجه آن به یک قسمت از جمله را توضیح خواهم داد، در مورد قالب های فکری توضیح خواهم داد و روش استفاده از آنها را ذکر خواهم کرد و با ذکر مثال روش تبدیل تهدید به فرصت را ذکر خواهم کرد

ادامه متن

47 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی ، با جلسه سوم این موضوع در خدمت شما هستیم، در این جلسه خواهیم دید چگونه می توان بعد از تحقیقات درست، کمپین را طراحی و به پیش برد، در کنار موضوع برند سازی سیاسی و انتخاباتی با منحنی برند سازی و پنج دلیل احساسی مشتریان برند هم آشنا خواهیم شد، خواهیم دید برای دوست داشته شدن یک کاندیدا از چه تاکتیک هایی می توان استفاده کرد، زیر مجموعه تیم کاندیداتوری را خواهیم کاوید و …

ادامه متن

46 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی ، قسمت دوم امشب تقدیم شما می شود. در این جلسه این موضوع را بیشتر خواهیم شکافت و بصورت تخصصی به آن خواهیم پرداخت. در کنار موضوع برند سازی سیاسی با برند سازی شخصی هم بیشتر آشنا خواهیم شد.

ادامه متن

صندلی مجلس 850 هزار تومان

صندلی مجلس 850 هزار تومان به فروش میرسد!

امروز یک آگهی در یکی از فضاهای مجازی دیدم، آگهی یک موسسه به قول خودشان خیلی سابقه دار در زمینه فرستادن کاندیداها به مجلس! دور از اخلاق حرفه ای است آگهی را در این فضا منتشر کنم تا صاحب نظران هم در موردش صحبت کنند. در متن آگهی نوشته شده بود که به قیمت 850 هزار تومان حاضرند برنامه ای به کاندیداها بدهند و آنها اجرا کرده و به مجلس راه پیدا کنند!

کنجکاو شدم و با موسسه تماس گرفتم. سوالاتی که پرسیدم رو همراه جواب براتون مینویسم، شما خودتان قضاوت کنید چه کسانی مشغول برند سازی سیاسی هستند! نظرات خودتان را کامنت بگذارید:

ادامه متن

45 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی موضوع این جلسه خواهد بود، در مورد ویزیتوری، فروش، بازاریابی و برند سازی مثال ساده ای ذکر خواهم کرد، توضیح خواهم داد که چرا انتخاب کلمه بازاریابی برای Marketing در زبان فارسی یک اشتباه بزرگ بوده است و در مورد علل ترس برندسازها برای قبول کردن کمپین های تبلیغات انتخاباتی صحبت خواهیم کرد و …

ادامه متن