مدیریت استراتژیک و اصول آن 1

مدیریت استراتژیک یکی از مهمترین مباحث مدیریتی عصر ماست. مدیریت استراتژیک چنان مهم است که امروزه هر فعالیت، کسب و کار و سازمانی بدون برخورداری از آن، قادر به ادامه حیات نیست. شاید بخاطر ضعف مدیریت استراتژیک است که 95% از کسب و کارهای کشور ما در همان پنج سال نخست ورشکست می شوند. هر چند افرادی در موسسات هستند که عنوان مدیر استراتژیک را یدک می کشند ولی حتی وظایف خود را نیز نمی دانند.

ادامه متن

اصول مدیریت موثر

اصول مدیریت موثر بحث بسیار گسترده ای است و هر نویسنده ای نظراتی در مورد اصول مدیریت موثر دارد، ولی در این مقاله ما فقط به سه اصلی میپردازیم که در بین مدیران خیلی موثر جهان مشترک است. اصول مدیریت موثر که در این مقاله ذکر می شوند در عین حال که بسیار ساده به نظر می رسند ولی عملی کردنشان به همان اندازه سخت است و هر مدیری نمیتواند خودش را در مقابل وسوسه مغز راست برای تنبلی کردن حفظ کند و دچار گیجی نشود.

ادامه متن

شش عامل محیطی موثر بر بیزینس و برند سازی

شش عامل محیطی موثر بر بیزینس و برند سازی را در این پست شرح میدهیم تا با آگاهی از این عوامل برای کسب و کار و برندتان تصمیم گیری کنید. این شش عامل بخاطر محیط بودن بر کسب و کار خارج از کنترل ما هستند ولی اگر آنها را در نظر داشته باشید و موقع نوشتن پلن برند سازی، پیش بینی درستی در این موارد انجام دهید و با اصول برند سازی سیستمی تطبیق دهید، می توانید به موفقیت بیزینس و/یا برند خودتان ایمان داشته باشید.

ادامه متن