چه نیازی به برند ساز بود؟

برند ساز اولین مرکز برند سازی ، بازاریابی و جایگاه یابی در شمال غرب کشور است که از دی ماه سال 1393 فعالیت خود را شروع کرده است. منطقه شمال غرب یکی از قطب های صنعتی کشور است ولی بخاطbrand-brandingر عدم برند سازی نتوانسته است به جایگاه خودش در کشور و جهان دست پیدا کند و در این منطقه به یک شرکت رسمی و متخصص نیاز شدیدی احساس میشد. ما با راه اندازی این شرکت قصد داریم سهم بازار تولیدات هم وطن های خود را در کشور و بعد جهان با برند سازی افزایش بدیم. برند سازی شهری، شرکتی، محصول، موسسه خیریه، شخصی و … جزء اهداف ماست

اگر شرکتی در شهر و کشور من نتواند تولیداتش را بفروشد، مجبور می شود تعداد کارمندانش را کاهش بدهد و این یعنی بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می شود. با تمام قدرت سعی میکنیم این چرخه را برعکس کنیم و انشاالله در حد توان سهمی در افزایش اشتغال داشته باشیم!

یک مقایسه ساده می تواند ارزش برند سازی را به ما نشان دهد:

مزیت های کشور، شهر و شرکت های کشور ما بخاطر عدم برند سازی ناشناخته مانده است و این در حالی است که دیگران برای ما برند سازی منفی می کنند! ترکیه و ایران دو کشور همسایه و در حال توسعه هستند ولی فقط و فقط بخاطر برند سازی ترکیه درآمد سرانه 9500 دلار و بخاطر عدم برند سازی ایران درآمد سرانه 5000 دلار دارد! یعنی با برند سازی درآمد سرانه هر ایرانی میتواند دو برابر شود. از طرفی ترکیه هیچ ثروت خدادادی هم ندارد! باید برند سازی را جدی بگیریم.

اعضاء شرکت

مدیر عامل شرکت: رحیم نظری

رئیس هیئت مدیره: پروانه عباس

و بقیه دوستان