مطالب ارسالی توسط brandsaz

1 – برند سازی سیستمی – اثر پروانه ای

در این جلسه خواهیم دید: چگونه پدر هیتلر از پسرش یک جانی جهانی ساخت، چگونه تربیت اشتباه یک مادر میتونه در بلند مدت بچه اش رو در دام بی ارزشی گرفتار سازد، سیستم ها چطوری با تغییرات کوچک نتایج بزرگ خلق می کنند و …