برندینگ چیست ؟

در اولین قسمت از این سری مقاله‌ها با نام برندینگ چیست ؟ به عللی که یک کمپین برندینگ را با شکست مواجه میکنند، پرداختیم. خیلی از خواننده‌ها ایمیل زده و نوشتند، از آنجایی که اسم مقاله “برندینگ چیست؟” است، چرا تعریفی از برندینگ ارائه نشده است؟ هر چند تعریف‌های زیادی در این مورد میتوان در اینترنت یافت، ولی جواب اینجانب به سوال “برندینگ چیست؟” متفاوت خواهد بود:

ادامه متن

برندینگ چیست ؟

در قسمت اول این سری مقالات اجازه بدین ببینیم بجای اینکه ببینیم برندینگ چیست دقت کنیم که چه چیزی برندینگ یا برند سازی نیست. هر روز هزاران تبلیغ پیشبردی از جلو چشممان رد میشوند ولی هیچکدام در مغز ما جایگاهی پیدا نمیکنند! چرا؟ مغز ما توسط فیلترهایی از هجوم اطلاعات به درونش جلوگیری میکند!

ادامه متن

7 – برند سازی و بازاریابی

در این جلسه با اصول و تعاریف مبانی بازاریابی آشنا خواهیم شد، خواهیم فهمید در کشور ما کلمه بازاریابی به اشتباه استفاده می شود، با تعاریف جایگاه یابی و برند سازی آشنا خواهیم شد تا در آینده با ترکیب تفکر سیستمی و اصول برند سازی علم نوین برندسازی سیستمی را خدمت شما معرفی کنیم و …

ادامه متن