52 – اسم، رنگ و خطوط در برند سازی

اسم، رنگ و خطوط در برند سازی موضوع امشب ماست، در این جلسه در مورد سوء استفاده از ناآگاهی مردم از فرایند برند سازی صحبت خواهیم کرد، تا حدودی خواهیم دید چگونه می توان یک اسم ارزشمند برای برند انتخاب کرد، تا حدودی نشان خواهیم داد چه رنگی برای برند شما مناسب است، معنی خطوط چیست؟ خواهیم دید گروه رستاک چگونه در مسیر رشد و برند سازی قدم برمیدارد، از تفاوت های خانوم ها و آقایون پرده برخواهیم داشت و …

ادامه متن

51 – اشتباهات برند سازی

اشتباهات برند سازی موضوع جلسه امشب ماست، در این جلسه در مورد اشتباهات برند سازی و قانون اشتباه صحبت خواهیم کرد، همچنین قانون منابع و اثرات آن را شرح خواهم داد، خواهیم دید حتی برندهای بزرگ مثل کوکاکولا و اپل هم نمیتوانند از اشتباهات برند سازی دوری کنند، با قانون سم والتون برای جلوگیری از اشتباهات برند سازی مهلک آشنا خواهیم شد، با بروس لی بیشتر آشنا خواهیم شد، نگاهی به هزینه جنگ ها خواهیم کرد و … امیدوارم جلسه لذت بخشی باشد.

ادامه متن

50 – اثر خویشاوندی

اثر خویشاوندی موضوع جلسه امشب ماست، در این جلسه خواهیم دید چطور با برنامه حساب شده مشتری را به محصولی معتاد می کنند، چگونه اپل با اثر خویشاوندی مشتریانش را به محصول وابسته می کند، خواهیم دید چگونه تبلیغات موثر می سازند و اینکه کسی چطور بصورت زیر جلدی گرفتار تبلیغات مدرن می شود، طی یک داستان به شما نشان خواهم داد چطوری در آمریکا با الگوها قادر به تشخیص رفتار مشتری شده اند و …

ادامه متن

49 – کار در خانه

کار در خانه موضوع این جلسه است و فلسفه کار در خانه را خواهیم شناخت، چند مثال موفق ذکر خواهم کرد، خطرات برند سازی دیجی کالا را ذکر خواهیم کرد، پیدا کردن حفره در بازار را توضیح خواهم داد، استفاده از پنج دلیل احساسی را با مثال ذکر خواهم کرد، روش افزایش درآمد هر کسب و کاری را ذکر خواهم کرد، علت سرمایه گذاری بودن برند سازی را توضیح خواهم داد و …

ادامه متن

48 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی (قسمت آخر)! در این جلسه نحوه اسپانسر گیری را شرح خواهم داد، علل جذب اسپانسر انتخاباتی را شرح خواهم داد، کاربرد تاکتیک های فروش را ذکر خواهم کرد، استفاده از کلمات “ولی” و “همه میدانند” را توضیح خواهم داد، دور زدن سیستم دفاعی مغز چپ یا عدم توجه آن به یک قسمت از جمله را توضیح خواهم داد، در مورد قالب های فکری توضیح خواهم داد و روش استفاده از آنها را ذکر خواهم کرد و با ذکر مثال روش تبدیل تهدید به فرصت را ذکر خواهم کرد

ادامه متن

47 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی ، با جلسه سوم این موضوع در خدمت شما هستیم، در این جلسه خواهیم دید چگونه می توان بعد از تحقیقات درست، کمپین را طراحی و به پیش برد، در کنار موضوع برند سازی سیاسی و انتخاباتی با منحنی برند سازی و پنج دلیل احساسی مشتریان برند هم آشنا خواهیم شد، خواهیم دید برای دوست داشته شدن یک کاندیدا از چه تاکتیک هایی می توان استفاده کرد، زیر مجموعه تیم کاندیداتوری را خواهیم کاوید و …

ادامه متن

46 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی ، قسمت دوم امشب تقدیم شما می شود. در این جلسه این موضوع را بیشتر خواهیم شکافت و بصورت تخصصی به آن خواهیم پرداخت. در کنار موضوع برند سازی سیاسی با برند سازی شخصی هم بیشتر آشنا خواهیم شد.

ادامه متن

45 – برند سازی سیاسی و انتخاباتی

برند سازی سیاسی و انتخاباتی موضوع این جلسه خواهد بود، در مورد ویزیتوری، فروش، بازاریابی و برند سازی مثال ساده ای ذکر خواهم کرد، توضیح خواهم داد که چرا انتخاب کلمه بازاریابی برای Marketing در زبان فارسی یک اشتباه بزرگ بوده است و در مورد علل ترس برندسازها برای قبول کردن کمپین های تبلیغات انتخاباتی صحبت خواهیم کرد و …

ادامه متن

44 – قانون سیاه و سفید و سه کلمه جادویی برند سازی

قانون سیاه و سفید و سه کلمه جادویی برند سازی هر شرکت یا شخص را در این نوشته بررسی و در موردش صحبت خواهیم کرد. برای نوشتن سه کلمه جادویی مقدمات زیادی لازم است ولی تلاش خواهم کرد بدون مقدمه بیشتر و با شرح در متن موضوع را تشریح کنم.

ادامه متن

43 – تحلیل SWOT سیستمی

تحلیل SWOT سیستمی موضوع بحث امشب ماست و در این مقاله با آن آشنا خواهیم شد، در مورد خصوصیاتی دیگر از مغز صحبت خواهیم کرد، استفاده از قانون ابتکار عمل رو بیشتر بررسی میکنیم، دایره نفوذ و دایره نگرانی را بیشتر بررسی خواهیم کرد، قانون سرمستی را شرح خواهم داد و …

ادامه متن