تبلیغ خلاقانه 2 – Fast ReLife

تبلیغ خلاقانه دوم

یک تبلیغ زیبا از Fast Relife که از فاکتورهای برند سازی سیستمی در آن استفاده شده است ولی احتمالا به علت ناآگاهی بر آن تاکید نشده است! رنگ لوگوی Fast Relife نیز خوب طراحی شده است. حدس خود از فاکتورهای برند سازی سیستمی را در قسمت نظرات بنویسید

ادامه متن

یک تبلیغ بسیار زیبا از کوکاکولا ولی …

یک تبلیغ بسیار زیبا از کوکاکولا ولی مثل دیگر تبلیغات زیبا در این تبلیغ هم از فاکتورهای برند سازی سیستمی استفاده نشده است. تبلیغ را ببینید و فاکتور در نظر گرفته نشده رو حدس بزنید و در قسمت نظرات بنویسید

ادامه متن